17.5.2024 Ehdolla ollaan! 


Uudet kaupunginvaltuutetut valitaan kuntavaaleissa 13.4.2025. Samana päivänä on myös aluevaalit, jossa valitaan aluevaltuutetut Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon.

Tänään minut nimettiin kuntavaaliehdokkaaksi. Ensimmäiset aluevaaliehdokkaat nimetään vasta syksyllä.

Tällä kaudella painopisteeni on ollut hyvinvointialueen asioissa. Aluehallituksen jäsenenä ja valtuustoryhmän puheenjohtajana olen halunnut keskittyä tähän uuden ja valtavan uudistuksen rakentamiseen.

Minulle tärkeitä asioita ovat ennen kaikkea hyvinvointipalvelut. Kunnissa päätetään mm. koulutuksesta, kulttuuri- ja liikuntapalveluista ja kaupunkiympäristöstä. Hyvinvointialueella puolestaan päätetään sosiaali- ja terveyspalveluista. Olenkin päättänyt asettua ehdokkaaksi molemmissa, sekä kunta- että aluevaaleissa.

Esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan toimia sekä kunnissa että hyvinvointialueella. On tärkeää, että ongelmat tunnistetaan ajoissa ja lapsi saa heti tarvitsemansa tuen. Yksilön tukemisesta katse pitää kääntää myös yhteisöihin. On tärkeää, että lapsi ja nuori kokee kuuluvansa joukkoon. Kouluyhteisön hyvä ilmapiiri tukee lapsen ja nuoren hyvinvointia. Tämä edellyttää sitä, että kouluissa on riittävästi aikuisia, joilla on aikaa ja osaamista nuoren kohtaamiseen ja tukemiseen.

 
Miksi olen mukana politiikassa?

Haluan tehdä töitä sen eteen, että lapsillamme ja lastenlapsillammekin olisi hyvä elämä.

Meidän on onnistuttava seuraavissa asioissa, jotta tämä toteutuisi:

1. Pidetään kaikki mukana. 

Ei ole kenenkään kannalta hyvä asia, jos suomalainen yhteiskunta jakaantuu. Kasvava osattomuutta kokevien nuorten joukko on paitsi inhimillinen tragedia, myös turvallisuusriski.

2. Jätetään maapallo hyvässä kunnossa tuleville sukupolville. 

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen vaativat tekoja ja päätöksiä - nyt.

3. Käytetään verovaroja viisaasti. 

Vakaa talous turvaa hyvinvointiyhteiskunnan palvelut tulevaisuudessakin. Huolehditaan siitä, että Suomessa kannattaa yrittää ja tehdä työtä. 

Yhteiskunnan kivijalat

Vastuu ja välittäminen

Ihmisellä on ensisijainen vastuu omasta ja läheistensä elämästä. Aina on ihmisiä, jotka tarvitsevat yhteiskunnan tukiverkkoja. Tukiverkko ei saa passivoida ihmistä, vaan auttaa ihmistä ottamaan vastuuta omasta elämästään. Elämänhallinnan tunne lisää yksilön onnellisuutta. Suomi tarvitsee rohkeita, uteliaita, luovia ja aktiivisia kansalaisia. Nämä ominaisuudet kehittyvät vapauteen, vastuuseen ja luottamukseen perustuvassa yhteiskunnassa.


Työ ja yrittäjyys

Työ on parasta sosiaaliturvaa. Ihmisiä pitää kannustaa ja velvoittaa ahkeruuteen ja työntekoon. Tämä lisää yksilön elämänhallintaa. Varat hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen tulevat kannattavasta yritystoiminnasta. Yritystoiminnan edellytyksiä on aktiivisesti parannettava.

                                                     

Koulutus ja sivistys

Suomen erinomainen koulutusjärjestelmä antaa kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet päästä elämässä eteenpäin. Sivistys on tärkeä hyvinvoinnin lähde yksilön elämässä. Suomi tarvitsee osaajia pärjätäkseen maailmalla. Kouluttautumiseen pitää kannustaa kaikin keinoin.