Lapset, nuoret ja terveys

Olen ehdokkaana 14.4.2019 järjestettävissä eduskuntavaaleissa. 

Kymmenen vuotta sitten annoin politiikalle pikkusormen ja se on vähitellen vienyt koko käden. Lähes seitsemän vuotta kaupunginhallituspöydässä opetti, miten asioihin vaikutetaan. 

Viimeisen vuoden aikana poliittisten aktiviteettieni painopiste on siirtynyt maakunnallisiin asioihin. Sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajuus on ollut todellinen näköalapaikka erikoissairaanhoidon ihmeelliseen maailmaan. Kävi sote-uudistuksessa miten tahansa, erinomaisesta erikoissairaanhoidostamme on pidettävä huolta. 

Lapset, nuoret ja terveys ovat ykkösagendani. Vaikka suurimmalla osalla lapsista menee hyvin, liian moni lapsi voi huonosti. Lastenpsykiatrian tarpeen kasvu on järkyttävää.  Meidän on pystyttävä parempaan. Perheitä on tuettava ajoissa. 

Palattuani rehtoriksi kuuden vuoden apulaispormestaripestin jälkeen olen huomannut, että opettajan työ on muuttunut kuormittavammaksi. Syitä tähän ilmiöön on monia: haastavat oppilaat ilman riittävää tukea, aikaa vievät kirjaamiskäytännöt, lisääntynyt viestintä kotien kanssa jne. Tämä ongelma on analysoitava huolellisesti, koska työhyvinvointi on oleellinen tekijä opettajan työn laadun kannalta. 

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa lähes neljä tuhatta pirkanmaalaista  äänesti minua. Sain istuvien kansanedustajien jälkeen suurimman äänipotin.  Se kannustaa - ja jopa velvoittaa -  yrittämään uudelleen. 
Tärkeimmät vaaliteemani ja osaamisalueeni:

1. Lasten ja perheiden hyvinvointi

- Lastenpsykiatrian ja lastensuojelun tarpeen kasvu on pysäytettävä. perheitä on tuettava ajoissa.

- Parasta ongelmien ennalta ehkäisyä ovat laadukkaat peruspalvelut: neuvola, päiväkoti ja koulu.

2. Laadukkaat terveys- ja hoivapalvelut

- Suomalainen erikoissairaanhoito on maailman huippua. Sitä pitää kehittää maltillisesti asiantuntijoita kuunnellen.

- Tuttu lääkäri ja nopea hoitoonpääsy tärkeää perusterveydenhuollossa.

- Vanhuspalveluihin tarvitaan lisää tekeviä käsiä. Hoivapalvelujen laatua pitää säädellä ja valvoa tarkemmin.

3. Verovarojen viisas käyttäminen

- Panostamalla terveyden edistämiseen, varhaiseen tukeen ja ennalta ehkäisyyn voidaan saada merkittäviä säästöjä sosiaali- ja terveysmenoissa.

- Keskitytään oleelliseen ja karsitaan rönsyt pois. Perustyö kunniaan!


Miksi olen mukana politiikassa?

Haluan tehdä töitä sen eteen, että lapsillamme ja lastenlapsillammekin olisi hyvä elämä.

Meidän on onnistuttava seuraavissa asioissa, jotta tämä toteutuisi:

1. Pidetään kaikki mukana. 

Ei ole kenenkään kannalta hyvä asia, jos suomalainen yhteiskunta jakaantuu. Kasvava osattomuutta kokevien nuorten joukko on paitsi inhimillinen tragedia, myös turvallisuusriski.

2. Jätetään maapallo hyvässä kunnossa tuleville sukupolville. 

Ilmastonmuutos vaatii tekoja ja päätöksiä - nyt.

3. Käytetään verovaroja viisaasti. 

Vakaa talous turvaa hyvinvointiyhteiskunnan palvelut tulevaisuudessakin. Huolehditaan siitä, että Suomessa kannattaa yrittää ja tehdä työtä. 
Yhteiskunnan kivijalat

Vastuu ja välittäminen

Ihmisellä on ensisijainen vastuu omasta ja läheistensä elämästä. Aina on ihmisiä, jotka tarvitsevat yhteiskunnan tukiverkkoja. Tukiverkko ei saa passivoida ihmistä, vaan auttaa ihmistä ottamaan vastuuta omasta elämästään. Elämänhallinnan tunne lisää yksilön onnellisuutta. Suomi tarvitsee rohkeita, uteliaita, luovia ja aktiivisia kansalaisia. Nämä ominaisuudet kehittyvät vapauteen, vastuuseen ja luottamukseen perustuvassa yhteiskunnassa.


Työ ja yrittäjyys

Työ on parasta sosiaaliturvaa. Ihmisiä pitää kannustaa ja velvoittaa ahkeruuteen ja työntekoon. Tämä lisää yksilön elämänhallintaa. Varat hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen tulevat kannattavasta yritystoiminnasta. Yritystoiminnan edellytyksiä on aktiivisesti parannettava.

                                                     

Koulutus ja sivistys

Suomen erinomainen koulutusjärjestelmä antaa kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet päästä elämässä eteenpäin. Sivistys on tärkeä hyvinvoinnin lähde yksilön elämässä. Suomi tarvitsee osaajia pärjätäkseen maailmalla. Kouluttautumiseen pitää kannustaa kaikin keinoin.