23.9.2021  Olen ehdolla tammikuun aluevaaleissa


Lähdin ehdolle, koska haluan olla mukana historiallisen sote-uudistuksen toimeenpanossa. 

Tässä alustavat vaaliteemani: 

Mikä avuksi lasten ja nuorten kasvavaan pahoinvointiin?

 • Koulupsykologien ja -kuraattorien työ koulujen arjessa ei saa häiriintyä, kun he siirtyvät hyvinvointialueen palkkalistoille.
 • Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian tarvetta pitää hillitä panostamalla perustason palveluihin.
 • Neuvolan ja perhetyön kautta saatavalla riittävän intensiivisellä tuella voidaan ennalta ehkäistä lastensuojelun tarvetta.

Yhdenkään vanhuksen ei pidä joutua kokemaan turvattomuutta

 • Ympärivuorokautisen hoivan paikkoja on lisättävä.
 • Tarvitsemme myös ympäri vuorokauden auki olevia ”laajennetun kotisairaalan” paikkoja, joihin vanhus voi mennä, jos ei pärjää kotona, mutta ei tarvitse päivystyksellistä hoitoa. Nykyinen ambulanssiralli Acutan ja kodin välillä on epäinhimillistä ja kallista.
 • Etsivän työotteen kehittäminen kaikissa ikäihmisten palveluissa on tärkeää, jotta palvelutarpeet tunnistetaan ajoissa

Mistä hoitajia ja lääkäreitä? 

 • Julkisen ja yksityisen sektorin on yhdistettövä voimavaransa. Tämä tarkoittaa sitä, että jatketaan hyväksi havaittuja kumppanuuksia, esim. Tampereella joidenkin kaupunginosien perusterveydenhuollon palvelut tuottaa yksityinen. Tays puolestaan käyttää esim. kaihileikkauksissa palveluseteliä yksityiselle hoitojonojen purkamisessa.

Yliopistollisen sairaalamme toimintaedellytykset on turvattava

 • Tämän päivän tutkimus on huomispäivän hoitoa.
 • Taysissa pitää jatkossakin saada huippuluokan erikoissairaanhoitoa
 • Taysin yhtiöiden Sydänsairaalan, Coxan ja Fimlabin toimintaa ei saa heikentää ylimääräisellä byrokratialla

Uusia toimintatapoja ja digipalveluita

 • Hyvinvointialue saa valtiolta rahat palvelujen tuottamiseen koko Pirkanmaalle. Rajallisia resursseja on käytettävä viisaasti.

Järjestöjen toimInta on turvattava

 • Pirkanmaalla on satoja yhdistyksiä ja jörjestöjä, jotka järjesteävät  merkittävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Niiden rahoitus on turvattava.

Hanki Outlook for iOS


Kuntavaalit 13.6.2021


Kaikille turvallinen Tampere

Olen Kokoomuksen ehdokkaana 13.6.2021  järjestettävissä kuntavaaleissa. 

Olen ollut kaupunginvaltuutettuna kolme kautta eli 12 vuotta. Lähes seitsemän vuotta kaupunginhallituspöydässä opetti, miten asioihin vaikutetaan. 

Tällä valtuustokaudella poliittisten aktiviteettieni painopiste on siirtynyt maakunnallisiin asioihin. Sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajuus on ollut todellinen näköalapaikka erikoissairaanhoidon ihmeelliseen maailmaan. Kävi sote-uudistuksessa miten tahansa, erinomaisesta erikoissairaanhoidostamme on pidettävä huolta. 

Lapset, nuoret ja terveys ovat ykkösagendani. Vaikka suurimmalla osalla lapsista menee hyvin, liian moni lapsi voi huonosti. Lastenpsykiatrian tarpeen kasvu on järkyttävää.  Meidän on pystyttävä parempaan. Perheitä on tuettava ajoissa. 

Lupaan tehdä työtä sen  eteen, että Tampere on lapsille ja nuorille turvallinen kasvupaikka.

Lupaan tehdä työtä sen eteen, ettei yksikään vanhus  koe turvattomuutta. 

Lupaan myös vaatia, että veronmaksajien rahoja käytetään viisaasti. 

Tärkeimmät vaaliteemani ja osaamisalueeni:


1. Lasten ja perheiden hyvinvointi

- Lastenpsykiatrian ja lastensuojelun tarpeen kasvu on pysäytettävä. Perheitä on tuettava ajoissa.

- Parasta ongelmien ennalta ehkäisyä ovat laadukkaat peruspalvelut: neuvola, päiväkoti ja koulu.


2. Laadukkaat terveys- ja hoivapalvelut

- Suomalainen erikoissairaanhoito on maailman huippua. Sitä pitää kehittää maltillisesti asiantuntijoita kuunnellen.

- Tuttu lääkäri ja nopea hoitoonpääsy tärkeää perusterveydenhuollossa.

- Päihde- ja mielenterveysongelmien hoitoon pitää panostaa ja niihin on etsittävä vaikuttavimpia hoitomuotoja.

-  Liian huonokuntoisia vanhuksia asuu kodissaan ilman riittävää tukea. Tarvitsemme lisää myös ympärisvuorokautisen hoidon paikkoja. 


3. Verovarojen viisas käyttäminen

- Panostamalla terveyden edistämiseen, varhaiseen tukeen ja ennalta ehkäisyyn voidaan saada merkittäviä säästöjä sosiaali- ja terveysmenoissa.

- digitalisaation mahdollisuudet on hyödynnettävä uudistuvassa kuntaorganisaatiossa

- Keskitytään oleelliseen ja karsitaan rönsyt pois. Perustyö kunniaan!
Miksi olen mukana politiikassa?

Haluan tehdä töitä sen eteen, että lapsillamme ja lastenlapsillammekin olisi hyvä elämä.

Meidän on onnistuttava seuraavissa asioissa, jotta tämä toteutuisi:

1. Pidetään kaikki mukana. 

Ei ole kenenkään kannalta hyvä asia, jos suomalainen yhteiskunta jakaantuu. Kasvava osattomuutta kokevien nuorten joukko on paitsi inhimillinen tragedia, myös turvallisuusriski.

2. Jätetään maapallo hyvässä kunnossa tuleville sukupolville. 

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen vaativat tekoja ja päätöksiä - nyt.

3. Käytetään verovaroja viisaasti. 

Vakaa talous turvaa hyvinvointiyhteiskunnan palvelut tulevaisuudessakin. Huolehditaan siitä, että Suomessa kannattaa yrittää ja tehdä työtä. 

Yhteiskunnan kivijalat

Vastuu ja välittäminen

Ihmisellä on ensisijainen vastuu omasta ja läheistensä elämästä. Aina on ihmisiä, jotka tarvitsevat yhteiskunnan tukiverkkoja. Tukiverkko ei saa passivoida ihmistä, vaan auttaa ihmistä ottamaan vastuuta omasta elämästään. Elämänhallinnan tunne lisää yksilön onnellisuutta. Suomi tarvitsee rohkeita, uteliaita, luovia ja aktiivisia kansalaisia. Nämä ominaisuudet kehittyvät vapauteen, vastuuseen ja luottamukseen perustuvassa yhteiskunnassa.


Työ ja yrittäjyys

Työ on parasta sosiaaliturvaa. Ihmisiä pitää kannustaa ja velvoittaa ahkeruuteen ja työntekoon. Tämä lisää yksilön elämänhallintaa. Varat hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen tulevat kannattavasta yritystoiminnasta. Yritystoiminnan edellytyksiä on aktiivisesti parannettava.

                                                     

Koulutus ja sivistys

Suomen erinomainen koulutusjärjestelmä antaa kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet päästä elämässä eteenpäin. Sivistys on tärkeä hyvinvoinnin lähde yksilön elämässä. Suomi tarvitsee osaajia pärjätäkseen maailmalla. Kouluttautumiseen pitää kannustaa kaikin keinoin.