8.1.2023  Nyt on aika keskittyä hyvinvointialueen asioihin


Sairaanhoitopiirit lakkasivat olemasta 31.12.2022. Itselleni se tarkoittaa merkittävän luottamustehtävän päättymistä. Olen ollut pshp:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017 alkaen.  Tehtävä on ollut yksi mielenkiintoisimmista ja vaativimmista luottamustehtävistä, mitä minulla on ollut. 

Aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana ja aluehallituksen jäsenenä minulla on jatkossakin vastuullinen tehtävä, jonka haluan hoitaa mahdollisimman hyvin.  Tästä syystä en ole ehdokkaana tämän kevään eduskuntavaaleissa. 


Aluevaalit 23.1. 2022


Olen ehdolla näissä historiallisissa vaaleissa, koska haluan olla  vaikuttamassa siihen, että jokainen pirkanmaalainen saa laadukkaat ja sujuvat sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Uskon, että pitkä kokemukseni erilaisista luottamustehtövistä sekä laajat verkostoni antavat hyvät valmiudet aluevaltuustossa toimimiseen. 

Tärkeimmät vaaliteemani:

Mikä avuksi lasten ja nuorten kasvavaan pahoinvointiin?

 • Tavoitteena turvallinen kasvuympäristö niin kotona, päiväkodissa kuin koulussakin.
 • Vanhempien pitää saada tarvitsemansa tuki sujuvasti neuvolan kautta.
 • Koulupsykologien ja -kuraattorien työ koulujen arjessa ei saa häiriintyä, kun he siirtyvät hyvinvointialueen palkkalistoille.
 • Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian tarvetta pitää hillitä panostamalla perustason palveluihin. Koulujen  oppilashuolto avainasemassa. 
 • Riittävän intensiivisellä  perhetyöllä  voidaan ennalta ehkäistä lastensuojelun tarvetta.

Yhdenkään vanhuksen ei pidä joutua kokemaan turvattomuutta

 • Ympärivuorokautisen hoivan paikkoja on lisättävä.
 • Tarvitsemme myös ympäri vuorokauden auki olevia ”laajennetun kotisairaalan” paikkoja, joihin vanhus voi mennä, jos ei pärjää kotona, mutta ei tarvitse päivystyksellistä hoitoa. Nykyinen ambulanssiralli Acutan ja kodin välillä on epäinhimillistä ja kallista.
 • Etsivän työotteen kehittäminen kaikissa ikäihmisten palveluissa on tärkeää, jotta palvelutarpeet tunnistetaan ajoissa

Mistä hoitajia ja lääkäreitä? 

 • Julkisen ja yksityisen sektorin on yhdistettövä voimavaransa. Tämä tarkoittaa sitä, että jatketaan hyväksi havaittuja kumppanuuksia, esim. Tampereella joidenkin kaupunginosien perusterveydenhuollon palvelut tuottaa yksityinen. Tays puolestaan käyttää esim. kaihileikkauksissa palveluseteliä yksityiselle hoitojonojen purkamisessa.
 • Terveyskeskuslääkärin työn houkuttelevuutta on parannettava työoloja kehittämällä, esim. avustavan henkilökunnan palkkaamisella ja mestari-kisälli-mallilla. 

Yliopistollisen sairaalamme toimintaedellytykset on turvattava

 • Tämän päivän tutkimus on huomispäivän hoitoa.
 • Taysissa pitää jatkossakin saada huippuluokan erikoissairaanhoitoa
 • Taysin yhtiöiden Sydänsairaalan, Coxan ja Fimlabin toimintaa ei saa heikentää ylimääräisellä byrokratialla

Uusia toimintatapoja ja digipalveluita

 • Hyvinvointialue saa valtiolta rahat palvelujen tuottamiseen koko Pirkanmaalle. Rajallisia resursseja on käytettävä viisaasti.
 • Hoidon vaikuttavuutta ja  kustannustehokkuutta on seurattava jatkuvasti, jotta resurssit osataan suunnata oikein. 

Järjestöjen toimInta on turvattava

 • Pirkanmaalla on satoja yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka järjesteävät  merkittävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Niiden rahoitus on turvattava.

Hanki Outlook for iOS
Miksi olen mukana politiikassa?

Haluan tehdä töitä sen eteen, että lapsillamme ja lastenlapsillammekin olisi hyvä elämä.

Meidän on onnistuttava seuraavissa asioissa, jotta tämä toteutuisi:

1. Pidetään kaikki mukana. 

Ei ole kenenkään kannalta hyvä asia, jos suomalainen yhteiskunta jakaantuu. Kasvava osattomuutta kokevien nuorten joukko on paitsi inhimillinen tragedia, myös turvallisuusriski.

2. Jätetään maapallo hyvässä kunnossa tuleville sukupolville. 

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen vaativat tekoja ja päätöksiä - nyt.

3. Käytetään verovaroja viisaasti. 

Vakaa talous turvaa hyvinvointiyhteiskunnan palvelut tulevaisuudessakin. Huolehditaan siitä, että Suomessa kannattaa yrittää ja tehdä työtä. 

Yhteiskunnan kivijalat

Vastuu ja välittäminen

Ihmisellä on ensisijainen vastuu omasta ja läheistensä elämästä. Aina on ihmisiä, jotka tarvitsevat yhteiskunnan tukiverkkoja. Tukiverkko ei saa passivoida ihmistä, vaan auttaa ihmistä ottamaan vastuuta omasta elämästään. Elämänhallinnan tunne lisää yksilön onnellisuutta. Suomi tarvitsee rohkeita, uteliaita, luovia ja aktiivisia kansalaisia. Nämä ominaisuudet kehittyvät vapauteen, vastuuseen ja luottamukseen perustuvassa yhteiskunnassa.


Työ ja yrittäjyys

Työ on parasta sosiaaliturvaa. Ihmisiä pitää kannustaa ja velvoittaa ahkeruuteen ja työntekoon. Tämä lisää yksilön elämänhallintaa. Varat hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen tulevat kannattavasta yritystoiminnasta. Yritystoiminnan edellytyksiä on aktiivisesti parannettava.

                                                     

Koulutus ja sivistys

Suomen erinomainen koulutusjärjestelmä antaa kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet päästä elämässä eteenpäin. Sivistys on tärkeä hyvinvoinnin lähde yksilön elämässä. Suomi tarvitsee osaajia pärjätäkseen maailmalla. Kouluttautumiseen pitää kannustaa kaikin keinoin.